KONTAKT

Medlov 213
Němčičky u Židlochovic
664 66

jednatel
ing. Miroslav Dresler
Tel.: +420 736 540 300
m.dresler@tiscali.cz

Miroslav Dresler
Tel.: +420 736 540 404
mamdresler@seznam.cz

Ukládka inertního materiálu

Pomůžeme Vám s inertním odpadem

KÓD NÁZEV ODPADU
170101 Betony
170102 Cihly
170103 Tašky a keramické výrobky
170104 Zemina a kamení neuvedené pod č. 170503
170106 Vytěžená hlušina neuvedená pod č. 170505
DAF